Hvordan forskes der i islam på Roskilde Universitet?

Authors

  • Lise Paulsen Galal

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24873

Abstract

I stedet for et abstract er her artiklens første side:

På Roskilde Universitet (RUC) er der ingen forskningsgrupper eller -enheder, der er defineret ved at beskæftige sig med islam eller muslimer. Til gengæld er der både forskere, forsk- ningsmiljøer og forskningsprojekter, der enten beskæftiger sig indgående med eller berører islam og/eller muslimer som en tematik, der viser sig relevant i relation til processer i samfundet i dag. Netop engagementet i samfundsudvikling og RUCs tværfaglige profil kan siges at være afgørende for den forskning om islam og muslimer, der bedrives på RUC.

RUCs forskning i islam afspejler således, at islam oftest ikke er det primære genstandsfelt. I stedet er det kulturmøder, byrum, mode, forbrug, multikulturalisme, radikalisering, udvikling, ungdomskultur, integrationspolitik, sekularisme, regulering af religion, repræsentation, samfundsdiskurser etc. I disse sammenhænge kan islam og/eller muslimer dukke op som relevante aspekter, objekter eller subjekter. Heraf følger således også et dominerende fokus på samfundets relationer til og interaktioner med islam og/eller muslimer og omvendt snarere end på ideen om islam som en klart afgrænset og identificerbar stør- relse, der primært må studeres som religion i en ontologisk givet og institutionaliseret form. I stedet for at fokusere på, hvad nogle ville pege på som indholdet i islam, undersøger RUC-forskere, hvordan muslimske praksisser og identiteter konstant bliver til og bliver forhandlet igennem grænsedragninger, det være sig samfundets, dets institutioners, eller borgeres, herunder muslimers egne. Denne tilgang betyder, at islam som religiøs praksis og overbevisning i nogle tilfælde viser sig at være en drivende kraft inden for det genstandsfelt, der forskes i. (...)

Author Biography

Lise Paulsen Galal

Lise Paulsen Galal, ph.d., er lektor i Kultur- og Sprogmødestudier, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. 

Downloads

Published

2016-11-28

How to Cite

Galal, L. P. (2016). Hvordan forskes der i islam på Roskilde Universitet?. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 10(1), 54–62. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24873