Danske koranstudier: Et forskningshistorisk over-, side- og udblik

Authors

  • Thomas Hoffmann

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24875

Abstract

I stedet for et abstract er her artiklens første side:

I dette forskningshistoriske rids vil jeg introducere til dansk islamforsknings sine qua non og evergreen, koranforskningen. Til trods for denne unikke og prominente status er det også en forskning, der alt andet lige har været nichepræget og i stigende grad været bagatelliseret eller, i bedste fald, relativeret. Det er ikke desto mindre min hypotese eller påstand, at dette forskningsfelts status og relevans er stigende.

Artiklen vil falde i tre afsnit: allerførst et vue over dansk koranforskning før årtusindskiftet, fra reformationstiden til moderniteten. Dernæst følger et afsnit om koranforskningen i det nye millennium – med inddragelse af denne signaturs egen rolle. Herefter opstiller jeg nogle betragtninger over feltets mulige opblomstring for endelig at afslutte med nogle argumenter for koranforskningens frugtbare parløb med univer- sitetsteologien. Som et appendiks til dette historiske vue har redaktionen indvilget i at trykke min 2013-tiltrædelsesforelæsning som professor mso (med særligt område) i koran- og islamstudier ved Det Teologiske Fakultet. Denne forelæsning komplementerer så at sige essayets bagudskuende og historiske blik ved at pege på nogle mulige samfundsmæssige potentialer og fordringer for Koranen og koranforskningen. 

Author Biography

Thomas Hoffmann

Thomas Hoffmann, ph.d., er professor (mso) i Koran- og Islamstudier, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet. Han er uddannet i religionshistorie ved Københavns Universitet og blev ph.d. fra Litteraturvidenskab på afhandlingen The Poetic Qur‘ān. Studies on Qur‘ānic Poeticity (Harrassowitz Verlag, 2007). Hoffmanns forskningsfokus er koranstudier. Han har udgivet flere artikler internationalt, men formidler derudover bredt om islam i dansk regi, blandt andet som redaktør og medforfatter på Gads leksikon om islam (Gads forlag, 2008) og som klummeskribent på Weekendavisen. 

Downloads

Published

2016-11-28

How to Cite

Hoffmann, T. (2016). Danske koranstudier: Et forskningshistorisk over-, side- og udblik. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 10(1), 74–101. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24875