Desiderata i Tidsskrift for Islamforskning

Authors

  • Tina Magaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24877

Abstract

I stedet for et abstract er her artiklens første side:

“Reformer islamforskningen” lød titlen på en kronik, jeg skrev til Information i 2006 (Magaard 2006a) – samme år, som det første nummer af Tidsskrift for Islamforskning (TIFO) udkom. I dag, ti år efter, vil jeg stadig opfordre til at gentænke flere af de grundlæggende antagelser, som en stor del af den danske islamforskning baserer sig på. Mit empiriske grundlag udgøres af samtlige numre af TIFO fra 2006 til 2015. Som det pointeres i videnskabssociologien, er et tidsskrift aldrig bare en spejling af ny viden, men i høj grad også en spejling af nogle sociale struk- turer og hierarkier (Bird 2010). Dermed bliver det en spejling af, hvad man i disse sociale strukturer og hierarkier anser for ikke bare videnskabeligt, men også socialt ønskeligt at fokusere på. I forhold til TIFO kan man spørge, om der i de første ti år af tidsskriftets levetid har manifesteret sig teoretiske grundlæggende antagelser, som der er konsensus omkring, eller som i hvert fald ikke er blevet tilstrækkeligt udfordret, og som med fordel kunne nytænkes? 

Author Biography

Tina Magaard

Tina Magaard, ph.d., er lektor på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, AU. Hendes interesse er at identificere og kortlægge samfundsmæssige og idehistoriske paradigmeskifter. I 1990’erne arbejdede hun med dekonstrutionen af den kristne og platoniske kulturarv i europæisk kontekst, for derefter at undersøge, hvorvidt den islamiske tradition har kendt lignende dekonstruktionsprocesser. Hendes nyeste forskning angår den samfundsmæssige og idehistoriske omstilling fra lineær til cirkulær økonomi. 

Downloads

Published

2016-11-28

How to Cite

Magaard, T. (2016). Desiderata i Tidsskrift for Islamforskning. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 10(1), 117–133. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24877