Muslimske gravsteder i Danmark: En multireligiøs begravelsespraksis vinder frem

  • Brian Arly Jacobsen
Nøgleord: Muslimske gravpladser, islam, Danmark, begravelseskultur

Resumé

I artiklen undersøges muslimers begravelsesmuligheder og -praksis i Danmark. Det gælder både de formelle krav til religiøse minoriteters begravelsespraksis, herunder muslimers, samt hvordan muslimers egentlige begravelsespraksis ser ud. Undersøgelsen bygger på materiale indsamlet fra kirkegårde med muslimske afdelinger i Danmark samt fra den muslimske begravelsesplads i Brøndby. Analysen af muslimsk begravelsespraksis i Danmark viser, hvordan muslimer må tilpasse deres traditioner til de muligheder, som dansk lovgivning og tradition byder dem. Det favner muslimer i varierende grad – i højere grad på kirkegårdenes muslimske afdelinger end på den muslimske begravelsesplads i Brøndby. Dermed er den muslimske begravelsespraksis i Danmark med til at demonstrere, hvordan den danske religionsfrihed og deraf multireligiøsitet i praksis udfolder sig. 

____

"Muslim Graves in Denmark: The Growth of Multireligious Burrials"

The article examines the funerary options and practices of Muslims in Denmark. It covers both the formal requirements for religious minorities’ burial practices, including those for Muslims, and how Muslims’ actual burial practices appear. It is based on material collected from cemeteries with Muslim sections in Denmark, and from the Muslim cemetery in Brøndby. The analysis of Muslim burial practices in Denmark shows how Muslims must adapt their traditions to the possibilities offered by Danish law and tradition. These accommodate Muslims to a varying extent - to a greater degree in the cemeteries’ Muslim sections than at the Muslim cemetery in Brøndby. Muslim burial practice in Denmark thus helps to show how Danish freedom of religion and hence multireligiosity  are developing in practice.

Forfatterbiografi

Brian Arly Jacobsen

Brian Arly Jacobsen, ph.d., er lektor i religionssociologi, Københavns Universitet. 

Publiceret
2016-11-28
Citation/Eksport
Jacobsen, B. (2016). Muslimske gravsteder i Danmark: En multireligiøs begravelsespraksis vinder frem. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), 10(1), 188-209. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24881
Sektion
Artikler: Temasektion