Fra Odense til Mekka og Paradis: Rising muslimske gravplads som heterotopi

  • Helle Lykke Nielsen
Nøgleord: Muslimske gravpladser, Risingskirkegård, Odense, heterotopi, fællesskaber, individualisering

Resumé

Muslimske gravpladser i Danmark er ikke blot et sted, hvor muslimer skaffer sig af med deres døde efter islamiske forskrifter, de udfylder også andre funktioner. Ved hjælp af Foucaults begreb heterotopi analyseres den muslimske gravplads på Risingskirkegård i Odense i et rumligt og socialt perspektiv, og det konkluderes, at gravpladsen fungerer som et univers, der knytter mange forskellige rum og fællesskaber sammen, samt at islamisk gravkultur i Danmark er under forandring. Derved bliver gravpladsen et vigtigt rum til at forstå relationer mellem levende og døde, som ikke uden videre lader sig materialisere sprogligt eller visuelt. 

____

"From Odense to Mecca and Paradise: Rising Muslim Cemetery as Heterotopia" 

Muslim burial places in Denmark are not just a place where Muslims get rid of their dead according to Islamic regulations, but also fulfil other functions. Using Foucault’s concept of heterotopia, the article analyses the Muslim cemetery at Rising church in Odense in spatial and social perspectives, and concludes that the cemetery serves as a universe that connects many different spaces and communities together, and that Islamic grave culture in Denmark is changing. This makes the graveyard an important space for understanding relationships between the living and the dead that cannot easily be seen in language or the visual.


Forfatterbiografi

Helle Lykke Nielsen

Helle Lykke Nielsen, ph.d., er lektor ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet. Hendes forskning fokuserer pt. på det arabiske sprogs status og funktion i Danmark, herunder især de sproglige landskaber på kirkegårde og begravelsespladser, i butiksområder og som politisk og religiøs graffiti i urbane miljøer. 

Publiceret
2016-11-28
Citation/Eksport
Nielsen, H. (2016). Fra Odense til Mekka og Paradis: Rising muslimske gravplads som heterotopi. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), 10(1), 210-227. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24882
Sektion
Artikler: Temasektion