(U)synlighed og den muslimske anden: Narrativer om flugt og religiøs identitet blandt irakiske kristne i Danmark

Authors

  • Sara Lei Sparre

DOI:

https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24884

Keywords:

Irakiske kristne flygtninge, muslim- ske-kristne relationer, religiøs identitet, narrativer, (u)synlighed, Danmark

Abstract

Denne artikel belyser religiøs identitet og muslimske-kristne relationer blandt irakiske kristne i Danmark. I de irakiske kristnes narrativer om flugt og mødet med Danmark er der en konstant svingning mellem dels opnåelse af tryghed, lige rettigheder og religiøs frihed og dels minorisering pga. oplevelser af at blive gjort usynlige som kristne og synlige som muslimer. Jeg argumenterer for, at de irakiske kristne fortolker og navigerer i disse oplevelser af minorisering og (u)synlighed ved at genskrive deres narrativer om flugt og forfølgelse og således også forholdet til den muslimske anden. 

____

"(In)visibility and the Muslim Other: Narratives of Flight and Religious Identity Among Iraqi Christians in Denmark"

This article highlights religious identity and Muslim-Christian relations among Iraqi Christians in Denmark. In the narratives of Iraqi Christians about flight and the encounter with Denmark there is a constant swing between the attainment of security, equal rights and religious freedom on the one hand and the minoritization that results from experiences of being made invisible as Christians and visible as Muslims on the other hand. I argue that Iraqi Christians interpret and navigate these experiences of minoritization and (in)visibility by rewriting their narratives about flight and persecution, and thus also the relationship with the Muslim other.


Author Biography

Sara Lei Sparre

Sara Lei Sparre er adjunkt på Kultur- og Sprogmødestudier på Roskilde Universitet og ph.d. fra Afdeling for Antropologi, Københavns Universitet (2013). Sparres forskning fokuserer på muslimske unge, aktivisme, politisk subjektivitet og intergenerationelle relationer i Egypten samt religiøs identitet, migration og kulturmøde blandt mellemøstlige kristne flygtninge og migranter i Danmark. 

Downloads

Published

2016-11-28

How to Cite

Sparre, S. L. (2016). (U)synlighed og den muslimske anden: Narrativer om flugt og religiøs identitet blandt irakiske kristne i Danmark. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 10(1), 252–267. https://doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24884

Issue

Section

Articles: Thematic section