Lisbet Christoffersen, Kjell Å Modéer and Svend Andersen (eds.): Law & Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives. Djøf Publishing, Copenhagen, 2010. 638 pp.

  • Sune Lægaard

Forfatterbiografi

Sune Lægaard
Sune Lægaard, lektor, ph.d., afdeling for filosofi og videnskabsteori, Institut for kultur og identitet, Roskilde Universitet.
Publiceret
2016-12-15
Citation/Eksport
Lægaard, S. (2016). Lisbet Christoffersen, Kjell Å Modéer and Svend Andersen (eds.): Law & Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives. Djøf Publishing, Copenhagen, 2010. 638 pp. Tidsskrift for Islamforskning, 5(1), 62-65. https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25001
Sektion
Anmeldelser