The Distribution of Pupils with Muslim Religio-Cultural Backgrounds in Danish Schools

  • Mark Sedgwick
Nøgleord: Danish schools, Muslims

Resumé

Forskningsnotatet redegør for fordelingen af elever med muslimske religiøskulturelle baggrunde i de danske skoler. Religiøs-kulturel baggrund er tilskrevet elever med ikke-dansk herkomst på baggrund af national oprindelse ifølge statweb.uni-c.dk. Religiøs-kulturel baggrund er ikke det samme som religion, men indikerer alligevel, hvor hyppige forskellige typer forhold er. Notatet viser, at langt de fleste danske skoler har få eller ingen elever med muslimsk baggrund, og at skoler med mange muslimske elever er yderst usædvanlige. Langt størstedelen af elever med dansk oprindelse går således i skole med andre elever med dansk oprindelser. Relativt få elever med oprindelse i muslimske lande går på denne type skole. Mange går på skoler, der har et højt antal eller et flertal af elever med muslimske religiøs-kulturelle baggrunde.
Publiceret
2017-02-05
Citation/Eksport
Sedgwick, M. (2017). The Distribution of Pupils with Muslim Religio-Cultural Backgrounds in Danish Schools. Tidsskrift for Islamforskning, 8(2), 123-132. https://doi.org/10.7146/tifo.v8i2.25339