Dialogens arrangement: Når muslimer og kristne mødes

  • Lise Paulsen Galal
Nøgleord: religionsdialog, kristne, muslimer, kulturmøde

Resumé

Denne artikel sætter fokus på religionsdialogen som et arrangeret kulturmøde, der har til formål at skabe fredelig sameksistens og forsoning på tværs af religiøse tilhørsforhold. Med afsæt i en teologisk forståelse af dialog undersøges, hvad arrangementet betyder for den transformation af deltagerne, som religionsdialogen anticiperer. På baggrund af interviews med dialogarrangører og observationer af dialogarrangementer analyseres det spændingsfelt af forskelle, som arrangementet har til formål at overskride. Der sættes særligt fokus på betydningen af arrangementets rituelle karakter og de forskelssætninger af subjektet, som indrammer dialogen.

Forfatterbiografi

Lise Paulsen Galal
Lise Paulsen Galal er antropolog, ph.d. i Interkulturelle Studier, og lektor i Kultur- og Sprogmødestudier ved Roskilde Universitet. Hun er projektleder af det kollektive forskningsprojekt ’The Organised Cultural Encounter’, der er finansieret af Det Frie Forskningsråd, samt leder af den danske del af projektet ’Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe’, der er finansieret af HERA – Humanities in the European Research. Hun har bl.a. publiceret om forholdet mellem muslimer og kristne i Egypten, Danmark og Europa.
Publiceret
2017-02-05
Citation/Eksport
Galal, L. (2017). Dialogens arrangement: Når muslimer og kristne mødes. Tidsskrift for Islamforskning, 9(2), 48-67. https://doi.org/10.7146/tifo.v9i2.25352