Islams komplethed (šumuliyyat al-Islam), kontinuitet eller brud?

  • Ahmed Abou El Zalaf
Nøgleord: Hasan al-Banna, Det Muslimske Broderskab, Egypten

Resumé

Foreliggende artikel hævder, at Hasan al-Banna (d. 1949) formulerede en politisk-islamisk ideologi, der blev anvendt som ramme for Det Muslimske Broderskabs mobilisering og udbredelse i det egyptiske samfund. Bevægelsen fortolkede islam som et komplet system og en livsfilosofi (šumuliyyat al-islam), der ifølge bevægelsens strategi skulle udgøre fundamentet for reform i Egypten såvel som i resten af den islamiske verden. Denne artikel vil diskutere, hvorvidt šumuliyyat al-islam (islams komplethed) repræsenterede et brud med det traditionelle islam, eller om denne ideologi i grunden udgjorde en fortsættelse af en lang tradition, hvor islam har været anskuet som et holistisk system. Dertil vil artiklen undersøge, hvordan ovenstående ideologi, blev italesat i en moderne kontekst. I den forbindelse vil artiklen demonstrere, hvilke koncepter Det Muslimske Broderskab adopterede fra de vestlige ideologier, og hvordan disse koncepter blev italesat som traditionelle islamiske koncepter for at fremhjælpe Broderskabets mobilisering i samfundet.

Forfatterbiografi

Ahmed Abou El Zalaf
Ahmed Abou el-Zalaf har opnået Kandidatgraden i historie fra Københavns Universitet. El-Zalaf har, gennem sine studier, arbejdet tæt og dybt med flere aspekter af udviklingen i Mellemøstens moderne historie. Han har arbejdet tæt med udviklingen af den politisk-islamiske ideologi, og studeret hvordan denne ideologi har præget samfundene i førnævnte region. El-Zalaf skrev speciale om Det Muslimske Broderskabs mobilisering i perioden 1928-41. Specialet fokuserede i høj grad på, hvilken betydning ideologien havde for Broderskabets mobilisering og appel i samfundet.
Publiceret
2017-02-05
Citation/Eksport
El Zalaf, A. (2017). Islams komplethed (šumuliyyat al-Islam), kontinuitet eller brud?. Tidsskrift for Islamforskning, 9(2), 130-148. https://doi.org/10.7146/tifo.v9i2.25356