Forord: Nye tendenser i studiet af islam i Europa og Danmark

  • Thomas Fibiger
  • Brian Arly Jacobsen

Resumé

I stedet for et abstract er her begyndelsen på forordet:

Islam i Danmark og Europa er under stadig forandring. Herboende muslimer forholder sig til de samfund, de lever i. Nye generationer vokser op og fortolker islam i konteksten af deres opvækst i eksempelvis Danmark. Det kan få udtryk af frivillig eller tvungen “tilpasning” til et “dania-islam”. Eksempler i dette nummer af Tidsskrift for Islamforskning er ændringer i opfattelser af f.eks. ægteskab, kvinders rolle i moskémiljøer og regulering af moskéers kald til bøn lokalt i Danmark. Det kan også få udtryk af “afvisning” i et forsøg på at fastholde (forestillede) kulturelle og religiøse værdier eller som reaktion på diskrimination (...)

Publiceret
2019-12-10
Citation/Eksport
Fibiger, T., & Jacobsen, B. (2019). Forord: Nye tendenser i studiet af islam i Europa og Danmark. Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), 4-8. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117766