Ægteskab i transition

Forandringer i tyrkisk-danske muslimers ægteskabsnormer

  • Luna Skjoldann Larsen
Nøgleord: islam, tyrkisk-danskere, generationsforskelle, parforholdsnormer, skilsmisse, kønsroller

Resumé

Artiklen undersøger forandringer i tyrkisk-danske muslimers normer for ægteskab og parforhold. Dette gøres ud fra ni dybdegående, semistrukturerede interview med tyrkisk-danske muslimer, som er eller har været gift, og som er tilknyttet Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Tidligere undersøgelser har vist, at der statistisk kan ses forandringer i ægteskabsmønstre, hvor eksempelvis skilsmisseraten er stigende for gruppen. Denne artikel vil komme med en mulig forklaring på, hvorfor parforholdsnormerne forandrer sig for unge tyrkisk-danske muslimer, ved at tage udgangspunkt i temaerne kønsroller i parforholdet og skilsmisse. Disse udgør konkrete eksempler på forandringspunkter, der både kan ses statistisk, og som informanterne italesatte. Artiklen belyser således, hvorfor unge tyrkisk-danske muslimer redefinerer rammerne for kærlighedsforhold, og hvordan de unges subjektivitet konstrueres igennem deres relation til islam, deres tyrkiske oprindelse og deres opvækst i Danmark.

Publiceret
2019-12-10
Citation/Eksport
Larsen, L. (2019). Ægteskab i transition. Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), 77-98. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117770