Politisk islam under AKP

Et casestudie af AKP’s tørklædepolitik

  • Anna Thomine Bräuner Kristensen
Nøgleord: politisk islam, Tyrkiet, AKP, Erdogan, tørklædeforbud

Resumé

Denne artikel undersøger, hvordan AKP’s tørklædepolitik kan forstås som en del af en udvikling mod øget islamisering i partiet. For at undersøge dette fokuserer artiklen på partiets tørklædepolitik, som kan give indsigt i partiets politiske strategi og håndtering af en politisk dagsorden. Baseret på AKP’s lovændringer på tørklædeområdet og den måde, hvorpå partiet argumenterer for disse tiltag, analyserer artiklen, hvordan sagen som helhed kan give et indblik i en generel politisk strategi hos AKP. Gennem en diskussion af denne strategi adresseres spørgsmålet om, hvorvidt partiets tørklædepolitik kan forstås som en del af en udvikling mod øget islamisering i partiet. I artiklen argumenteres der for, at AKP opererer med en skjult dagsorden og gennem forløbet anvender en demokratiseringsdiskurs som politisk redskab for at opnå et religiøst funderet mål. Jeg argumenterer således for, at det ikke er øget islamisering af partiet, der er tale om, men snarere et ændret politisk landskab i Tyrkiet, der har forandret de rammer, AKP opererer i. Af denne grund behøver AKP ikke længere demokratiseringsdiskursen, og partiets politik får et andet udtryk end tidligere.

Publiceret
2019-12-10
Citation/Eksport
Kristensen, A. (2019). Politisk islam under AKP. Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), 99-116. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117771